1989

I Национална олимпиада по философия – 3-5 юни 1989, Пловдив.

Участници – 210.

ТЕМИ

  • Съгласно оставеното завещание на Франц Кафка всички ръкописи освен подготвената за печат новела е трябвало да бъдат изгорени. Макс Брод, най-близък приятел на писателя, издава ръкописите, в това число и дневниците, и писмата. 
  • Светът на щастливия е различен от света на нещастния (Л. Витгенщайн).
  • Не само чрез ума, но и чрез сърцето стигаме до истината, чрез него именно стигаме до първоначалата (Паскал).

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

1. Нели Тонкова – София, НГЕДЕК – 491 т.

2. Росица Тодорова – София, 91 ЕСПУ – 485 т.

3. Диана Карабинова – Бургас, АЕГ – 480 т.

4. Петьо Петков – София, НГДЕК – 480 т.

5. Димана Илиева – София, НГДЕК – 475.5 т.

6. Иван Драгоев – София, НГДЕК – 470 т.

7. Невена Ковачева – София, НСУК, Горна баня – 455 т.

8. Невена Иванова – София, НСУК, Горна баня – 450 т.

9. Людмила Славянска – София, НСУК, Горна баня – 440 т.

Специални награди

  • Росица Тодорова, 81 ЕСПУ, София – от сп. Философска мисъл
  • Тодор Ялъмов, I АЕГ, Варна – от Института по философски науки, БАН
  • Драгомир Чиков, Тетевен – от НЦУТНТ
  • Весела Василева, ОМГ, Пловдив – от СУ “Св. Климент Охридски”
  • Аглика Якимова, 91 ЕСПУ, София – от СУ “Св. Климент Охридски”

Организатори: доц. Ал. Андонов, ст.ас. И. Колев, ст.ас. Стоян Асенов, ст.ас. Ал. Гънгов (Катедра Философия, СУ); Надежда Филипова (МНП); Стилияна Ангелова (РИО, София); Димитрина Велева (НЦУТНТ).

Символът на Първата олимпиада

1989_Symbol

Advertisements