В крайна сметка човек обича желанието си, а не желаното.

Фридрих Ницше

Светът е незавършен. Той не може да се обясни със самия себе си, а в него до безкрайност едно нещо се обяснява с друго.

Карл Ясперс

Има минало, откъдето идваме, и бъдеще, накъдето бързаме, а настоящето е само мигът на самото познание …

Ханс Йонас

Advertisements