По такъв начин смъртта няма никакво отношение нито към живите, нито към умрелите; когато живите съществуват тя отсъства, а когато присъства, живите (същества) вече не съществуват.

Епикур, Писмо до Менойкей

Обстоятелството, че човекът може да има представата за Аз, го издига над всички други същества.

Имануел Кант, Антропология от прагматично гледище

Свободата…всъщност е причина, поради която хората живеят заедно в политически организъм. Без нея политическият живот би бил безсмислен.

Advertisements