Човекът е единственото същество, което усеща собственото си битие като проблем, който трябва да разреши и от който той не може да се избави.

Ерих Фром

Трябва ли да наричаме справедлив камъка, когато пада отгоре надолу и така върши каквото трябва, също както наричаме справедлив човека, вършещ каквото трябва.

Анселм Кентърбърийски

Философията тържествувалесно над миналите и бъдещите беди; настоящите беди обаче тържествуват над нея.

Ларошфуко

Advertisements