1. „Философията с основание се нарича наука за истината. Това е така, защото целта на теоретичното познание е истината, а на практическото – действието, и ако практиците се интересуват от устройството на нещо, то не е, за да узнаят как то съществува вечно, а какво е неговото отношение към други неща и в настоящето. Ние обаче не познаваме истинното, ако не знаем причината за него.”

Аристотел, Метафизика, кн. ІІ, гл. 1

2. „Хората общо взето, колкото са по-цивилизовани, толкова повече са актьори.”

Имануел Кант, „Антропология от прагматично гледище”

3. „Именно защото житейското време на човека е ограничено, именно защото той е смъртен, изпитва и необходимост  да победи разстоянието и времето.”

Хосе Ортега-и-Гасет, „Бунтът на масите”

Advertisements