№             по ред

име, презиме, фамилия         /фиктивен номер/

град, училище, клас

учител

точки

1

Диан Георгиев Атаманов гр.Пловдив,    ФЕГ, 12 клас Донка Алексиева

95

2

Илона Алексеева Василева гр.Русе,                МГ “Баба Тонка”,     11 клас Магдалена Желязкова

95

3

Савина Захариева Петкова гр. София, НГДЕГ, Орлин Йорданов

92,5

4

Радостина Димитрова Диловска гр.Благоевград, ПМГ, 12 клас Павлин Славов

92

5

Реджина Йорданова Господинова гр. Ямбол, МГ”А. Радев”,                 11 клас Кирил Драгов

91,5

6

Ани Бончева Шабакова гр.В. Търново, ЕГ”Проф. д-р А. Златаров, Галина Марчева

90

7

Теодора Ангелова Димова гр. Пловдив, ГХП, 12 клас Диана Атанасова

90

8

Ралица Георгиева Великова гр. Благоевград, ПМГ, 12 клас Павлин Славов

89

9

Надежда Василева Мицина гр. Благоевград, ЕГ”Акад. Л. Стоянов”,             12 клас Миглена Иванова

87,5

10

Кристиян Павлов василев гр.София, Американски колеж, 12 клас Искра Велинова

86,5

11

Йоанна Олег Безина гр.Благоевград, ПМГ, 12 клас Павлин Славов

86

12

Ивайло Атанасов Урдев гр.Благоевград, ПМГ, 11 клас Павлин Славов

85,5

13

Марина Валериева Величкова гр. Варна, ГПЧЕ, 12 клас Янка Богомилова

85,5

14

Теодора Иванова Мишинева гр. Ямбол, МГ”А. Радев”,                 12 клас Силвия Стефанова

85,5

15

Галина Русева Иванова гр. Ямбол, ГПЧЕ, 12 клас Дафинка Жечева

85

16

Ивета Дичева Дичева гр. Ст. Загора, ГПЧЕ”Ромен Ролан”, 11 клас Мариана Бухчева

85

17

Ирина Иванова Борова гр. София, І АЕГ, 11 клас Мариана Данчева

85

18

Сонита Лазарова Лазарова гр. Правец, ГПЧЕ,11 клас Цветанка Георгиева

85

19

Виктория Кирилова Кирова гр. Благоевград, ПМГ, 12 клас Павлин Славов

84,5

20

Карина Мариова Димитрова гр. Враца, ПМГ, 12 клас Росица Вълчева

84

21

Христина Николаева Сургучева гр. Ямбол, ГПЧЕ, 12 клас Дафинка Жечева

84

22

Златина Драгомирова Петрова гр. Враца, ЕГ”Йоан Екзарх”, 11 клас Светла Младенова

83,5

23

Пирина Иванова Касапинова гр. Благоевград, ПМГ, 12 клас Павлин Славов

83,5

24

Таня Петрова Василева гр. София, НПМГ, 10 клас Красимира Иванова

83

25

Михаела Пламенова Иванова гр. Перник, ПМГ, 11 клас Снежина Григорова

82,5

26

Светослав Светославов Костов гр.София, Американски колеж, 12 клас Искра Велинова

82,5

27

Александра Валентинова Койчева гр. Варна, МГ”Д-р Петър Берон”, 10 клас Палмира Дачева

82

28

Благовеста Николаева Иванова гр.Благоевград, ПМГ, 11 клас Павлин Славов

82

29

Емануил Дамянов Колев гр. Ст. Загора, ГПЧЕ”Ромен Ролан”, 11 клас Милена Личева

81,5

30

Катерина Калинова Чобанова гр. Асеновград, СОУ”Св.св. Кирил и Методий”, 12 клас Милка Адамова

81,5

31

Мартин Каменов Илиев гр.Русе,                МГ “Баба Тонка”,     11 клас Магдалена Желязкова

81,5

32

Стоян Пеев Гечков гр. Пловдив, НТГ, 9 клас Татяна Ванчева

81,5

33

Айан Айтен Терзи гр. Силистра, ЕГ “П. Яворов”, 11 клас Диана Станева

81

34

Цветелина Добрева Чолакова гр. Карлово, СОУ”В. Левски”, 11 клас Надежда Стойкова

81

35

Ралица Ивайлова Трифонова гр. Ст. Загора, ГПЧЕ”Ромен Ролан”, 11 клас Милена Личева

80,5

36

Велина Велинова Венкова гр. Габрово, Национална Априловска гимназия, 12 клас Наталия Радева

80

37

Венцеслава Христова Кожухарова гр. София, НГДЕГ, 11 клас Орлин Йорданов

80

38

Евгения Емилова Кънчева гр.В. Търново, ЕГ”Проф. д-р А. Златаров, Галина Марчева

80

39

Йоанна Минкова Митева гр. Ст. Загора, ГПЧЕ”Ромен Ролан”, 11 клас Мариана Бухчева

80

40

Ирмена Василева Цанкова гр. София, І АЕГ, 11 клас Мариана Данчева

80

41

Лора Росенова Дулова гр. Ямбол, МГ”А. Радев”,                 12 клас Силвия Стефанова

80

42

Миладин Николаев Дончев гр. Бургас, ПМГ, 11 клас Мария Трендафилова

80

43

Божана Емилова Колева гр. Пловдив, ЕГ “Пловдив”, 9 клас Венета Налбантова

79,5

44

Ани Андреева Иванчева гр. Пловдив, ПГХТТ, 11 клас Виолета Тачева

79

45

Божидар Бориславов Балтов гр. Бургас, ГПАЕ, 11 клас Надежда Кръстева

79

46

Николина Стоянова Доркова гр. Пловдив, ГХП, 12 клас Диана Атанасова

79

47

Христина Иванова Мирчева гр. Благоевград, ПМГ, 10 клас Вася Велкова

79

48

Росица Калинова Петрова гр. Враца, ЕГ”Йоан Екзарх”, 12 клас Светла Младенова

78,5

49

Янка Илиева Йоргачкова гр. Ст. Загора, ГПЧЕ”Ромен Ролан”, 11 клас Мариана Бухчева

78,5

50

Весела Георгиева Терзийска гр. София, 12 СОУ, 12 клас Ивайло Николов

78

51

Гергана Веселинова Славова гр. Пловдив, ОМГ, 11 клас Стоян Зайков

78

52

Ивелина Георгиева Илкова гр. Пловдив, ЕГ “Пловдив”, 11 клас Венета Налбантова

78

53

Мартина Деянова Неделчева гр. Добрич, ЕГ “Гео Милев”, 12 клас Румяна Никова

78

 

 

Advertisements