ПРОТОКОЛ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА XXV ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

име, презиме, фамилия

град, училище, клас

учител

резултат от областен кръг

точки от областен кръг (к.5х2)

резултат от национален кръг

точки от национален кръг     (к.7х3)

общ брой  точки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Савина Захариева Петкова гр. София, НГДЕГ, 12 клас Орлин Йорданов

92,5

185

115,5

346,5

531,5

2

Радостина Димитрова Диловска гр.Благоевград, ПМГ, 12 клас Павлин Славов

92

184

108,5

325,5

509,5

3

Ралица Георгиева Великова гр. Благоевград, ПМГ, 12 клас Павлин Славов

89

178

102

306

484

4

Надежда Василева Мицина гр. Благоевград, ЕГ”Акад. Л. Стоянов”,             12 клас Миглена Иванова

87,5

175

102

306

481

5

Реджина Йорданова Господинова гр. Ямбол, МГ”А. Радев”,                 11 клас Силвия

Стефанова

91,5

183

98,5

295,5

478,5

6

Мартин Каменов Илиев гр.Русе,                МГ “Баба Тонка”,     12 клас Магдалена Желязкова

81,5

163

104,5

313,5

476,5

7

Ани Бончева Табакова гр.В. Търново, ЕГ”Проф. д-р А. Златаров, 12 клас Галина Марчева

90

180

98

294

474

8

Илона Алексеева Василева гр.Русе,                МГ “Баба Тонка”,     11 клас Магдалена Желязкова

95

190

94,5

283,5

473,5

9

Кристиян Павлов Василев гр.София, Американски колеж, 12 клас Искра Велинова

86,5

173

100

300

473

10

Ивета Дичева Дичева гр. Ст. Загора, ГПЧЕ”Ромен Ролан”, 11 клас Мариана Бухчева

85

170

100,5

301,5

471,5

11

Пирина Иванова Касапинова гр. Благоевград, ПМГ, 12 клас Павлин Славов

83,5

167

100

300

467

12

Диан Георгиев Атамянов гр.Пловдив,    ФЕГ, 12 клас Донка Алексиева

95

190

92

276

466

13

Карина Мариова Димитрова гр. Враца, ПМГ, 12 клас Росица Вълчева

84

168

98

294

462

14

Теодора Иванова Мишинева гр. Ямбол, МГ”А. Радев”,                 12 клас Силвия Стефанова

85,5

171

96,5

289,5

460,5

15

Благовеста Николаева Иванова гр.Благоевград, ПМГ, 11 клас Павлин Славов

82

164

98

294

458

16

Мартина Деянова Неделчева гр. Добрич, ЕГ “Гео Милев”, 12 клас Румяна Никова

78

156

100,5

301,5

457,5

17

Йоанна Олег Безина гр.Благоевград, ПМГ, 12 клас Павлин Славов

86

172

94

282

454

18

Ивайло Атанасов Урдев гр.Благоевград, ПМГ, 11 клас Павлин Славов

85,5

171

94

282

453

19

Светослав Светославов Костов гр.София, Американски колеж, 11 клас Искра Велинова

82,5

165

96

288

453

20

Лора Росенова Дулова гр. Ямбол, МГ”А. Радев”,                 12 клас Силвия Стефанова

80

160

97,5

292,5

452,5

21

Таня Петрова Василева гр. София, НПМГ, 10 клас Красимира Иванова

83

166

93

279

445

22

Александра Валентинова Койчева гр. Варна, МГ”Д-р Петър Берон”, 10 клас Палмира Дачева

82

164

92,5

277,5

441,5

23

Миладин Николаев Дончев гр. Бургас, ПМГ, 11 клас Мария Трендафилова

80

160

93

279

439

24

Ирмена Василева Цанкова гр. София, І АЕГ, 11 клас Мариана Данчева

80

160

92,5

277,5

437,5

25

Виктория Кирилова Кирова гр. Благоевград, ПМГ, 12 клас Павлин Славов

84,5

169

88,5

265,5

434,5

26

Йоанна Минкова Митева гр. Ст. Загора, ГПЧЕ”Ромен Ролан”, 11 клас Мариана Бухчева

80

160

91,5

274,5

434,5

27

Венцеслава Христова Кожухарова гр. София, НГДЕГ, 11 клас Орлин Йорданов

80

160

91

273

433

28

Сонита Лазарова Лазарова гр. Правец, ГПЧЕ,11 клас Цветанка Георгиева

85

170

87,5

262,5

432,5

29

Марина Валериева Величкова гр. Варна, ГПЧЕ, 12 клас Янка Богомилова

85,5

171

86,5

259,5

430,5

30

Николина Стоянова Доркова гр. Пловдив, ГХП, 12 клас Диана Атанасова

79

158

90

270

428

31

Евгения Емилова Кънчева гр.В. Търново, ЕГ”Проф. д-р А. Златаров, 11 клас Галина Марчева

80

160

87,5

262,5

422,5

32

Божидар Бориславов Балтов гр. Бургас, ГПАЕ, 11 клас Надежда Кръстева

79

158

87

261

419

33

Ивелина Георгиева Илкова гр. Пловдив, ЕГ “Пловдив”, 11 клас Венета Налбантова

78

156

87,5

262,5

418,5

34

Теодора Ангелова Димова гр. Пловдив, ГХП, 12 клас Диана Атанасова

90

180

79,5

238,5

418,5

35

Янка Илиева Йоргачкова гр. Ст. Загора, ГПЧЕ”Ромен Ролан”, 11 клас Мариана Бухчева

78,5

157

87

261

418

36

Галина Русева Иванова гр. Ямбол, ГПЧЕ, 12 клас Дафинка Жечева

85

170

82,5

247,5

417,5

37

Айан Айтен Терзи гр. Силистра, ЕГ “П. Яворов”, 11 клас Диана Станева

81

162

85

255

417

38

Божана Емилова Колева гр. Пловдив, ЕГ “Пловдив”, 9 клас Венета Налбантова

79,5

159

86

258

417

39

Катерина Калинова Чобанова гр. Асеновград, СОУ”Св.св. Кирил и Методий”, 12 клас Милка Адамова

81,5

163

84

252

415

40

Ани Андреева Иванчева гр. Пловдив, ПГХТТ, 11 клас Виолета Тачева

79

158

85

255

413

41

Ралица Ивайлова Трифонова гр. Ст. Загора, ГПЧЕ”Ромен Ролан”, 11 клас Милена Личева

80,5

161

83,5

250,5

411,5

42

Златина Драгомирова Петрова гр. Враца, ЕГ”Йоан Екзарх”, 11 клас Светла Младенова

83,5

167

81

243

410

43

Велина Велинова Венкова гр. Габрово, Национална Априловска гимназия, 12 клас Наталия Радева

80

160

83

249

409

44

Христина Иванова Мирчева гр. Благоевград, ПМГ, 10 клас Вася Велкова

79

158

82,5

247,5

405,5

45

Ирина Иванова Борова гр. София, І АЕГ, 11 клас Мариана Данчева

85

170

77,5

232,5

402,5

46

Росица Калинова Петрова гр. Враца, ЕГ”Йоан Екзарх”, 12 клас Светла Младенова

78,5

157

78,5

235,5

392,5

47

Стоян Пеев Гечков гр. Пловдив, НТГ, 9 клас Татяна Ванчева

81,5

163

75,5

226,5

389,5

48

Гергана Веселинова Славова гр. Пловдив, ОМГ, 11 клас Стоян Зайков

78

156

76,5

229,5

385,5

Advertisements