1. „Задължението, което си представяме като връзка между хората, най-напред свързва всеки от нас със самия него.”

Анри Бергсон, „Два източника на морала и религията”

2. „Философията е всъщност носталгия, стремеж навред да сме си у дома.”

Новалис, „Учениците от Саис”

3. „…хората сега, както и в миналото, са започвали да философстват поради учудването.”

Аристотел, „Метафизика”

Advertisements