Философията започва с гибелта на един реален свят.

Хегел, История на философията

Това е големият въпрос за човека – откъде идва ръководството на човека. Животът на човека не протича като природно явление. Неговата свобода обаче изисква ръководство.

Карл Ясперс, Въведение във философията

човекът се учудва обаче и на самия себе си, че не може да се научи да забравя, а непрекъснато е прикован към миналото.

Фридрих Ницше, Несвоевременни размишления

 

 

 

 

 

 

Advertisements