Теми от Подборния кръг

1. Тема за писмена разработка (45 минути):

  • „На нас, вследствие на устроеността на нашия интелект, не ни е по силите да схващаме света иначе, освен като цел или като средство“ (Артур Шопенхауер, Парерга и паралипомена)

2. Теза за събеседване:

  • „За битието се говори в множество значения“ (Аристотел, Метафизика)

Резултати от проведения на 16 април 2014 г. Подборен кръг за Международния етап на Олимпиадата по философия:

1. Евгения Емилова Кънчева – ЕГ, В. Търново – 85 т.

2. Реджина Йорданова Господинова – МГ, Ямбол – 82 т.

3. Йоана Тонева Петрова – НГДЕК, София – 80 т.

4-5. Людмила Ивайлова Костова – 9 ФЕГ, София – 75 т.

4-5. Николина Георгиева Георгиева – ПМГ, Благоевград – 75 т.

6. Миладин Николаев Дончев – ПМГ, Бургас – 73 т.

7-10. Божана Емилова Колева – ЕГ, Пловдив – 70 т.

7-10. Габриела Венциславова Георгиева – НПМГ, София – 70 т.

7-10. Даниела Добринова Динчева – МГ, ЯМбол – 70 т.

7-10. Леда Петрова Драгиева – ГПЧЕ, Стара Загора – 70 т.

 

Advertisements