2016

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОДБОРНИЯ КРЪГ

 1. Северина Крумова Станкева, ЕГ „Акад. Л. Стоянов“, 12 кл., Благоевград – 95 т.
 2. Емил Христов Коцев, НПМГ, 12 кл., София – 94 т.
 3. Александра Валентинова Пузалкова, СМГ, 11 кл., София – 92 т.
 4. Константин Красимиров Туманов, НПМГ, 12 кл. , София – 91 т.
 5. Александра Руменова Пенева, МГ „Петър Берон“, 11 кл., Варна – 89 т.
 6. Виолин Радев Радев, МПМГ, 12 кл., София – 88 т.
 7. Леда Петрова Драгиева, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, 12 кл., Стара Загора – 85 т.
 8. Петър Николаев Петров, ЕГ „Асен Златаров“, 12 кл., Велико Търново – 84 т.
 9. Здравко Тодоров Маринов, СМГ, 12 кл., София – 83 т.
 10. Божана Емилова Колева, ЕГ „Пловдив“, 12 кл., Плавдив – 82 т.
 11. Василен Георгиев Василев, НГДЕК, 11 кл., София – 81 т.
 12. Аника Маринова Шиникова, ПМГ, 11 кл., Благоевград – 80 т.

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ПОДБОРЕН КРЪГ

за Международната олимпиада

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ТЕМИ И ТЕСТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП

 1. “Към всичко можем да имаме утилитарно отношение, само към едно нещо, към едно единствено нещо не можем – към аза”. (Хосе Ортега-и-Гасет)
 2. “Чарът на играта, привличането, което тя упражнява, се състои именно в това, че играта господствува над играча”. (Гадамер, Истина и метод)
 3. “Никой не може да се маскира като себе си. Маскираният е за себе си друг”. (Петър Петров)
 4. “Човеколюбието, което трябва да се простира върху всички, също и върху онези, за които нищо не знаем и не познаваме, с които нямаме никакви отношения, това всеобщо човеколюбие е кухо…Нещо мислено не може да бъде нещо любимо.” (Хегел)

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ПРОГРАМА

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

КЛАСИРАНИ УЧАСТНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXVIII УЧЕНИЧЕСКА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 12 ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА

 1. „Обстоятелството, че човекът може да има представа за Аз, го издига безкрайно над всички други същества, които живеят на земята.“

Кант, Антропология от прагматично гледище

 1. „Едно правило не може да се следва само веднъж и само от един човек.“

Витгенщайн, Философски изследвания

 1. „Аз трябва да признавам свободното същество извън мен във всички случаи като такова, т.е. да ограничавам моята свобода чрез понятието за неговата свобода.“

Фихте, Основи на естественото право

  

Забележка: Ученикът работи върху един от фрагментите по избор.

Advertisements