XXVIII УЧЕНИЧЕСКА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 12 ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА

 

  1. „Обстоятелството, че човекът може да има представа за Аз, го издига безкрайно над всички други същества, които живеят на земята.“

Кант, Антропология от прагматично гледище

  1. „Едно правило не може да се следва само веднъж и само от един човек.“

Витгенщайн, Философски изследвания

  1. „Аз трябва да признавам свободното същество извън мен във всички случаи като такова, т.е. да ограничавам моята свобода чрез понятието за неговата свобода.“

Фихте, Основи на естественото право

  

Забележка: Ученикът работи върху един от фрагментите по избор.

 

 

Advertisements