Olimpiada_2017_Programa

П Р О Г Р А М А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ХХIХ НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

Кърджали, 31 март – 02 април 2017 г.

 

31 МАРТ 2017 ГОДИНА (петък)

14.00 – 17.00 ч. Пристигане, настаняване и регистрация на участниците  

Хотел „Устра“

град Кърджали

ул. „ Генерал Делов ” № 1.

17.30 – 18.00 ч.

 

 

 

Техническа конференция и указания за провеждане на олимпиадата  

Ресторант

 хотел „Устра“

 

18.30 – 19.30 ч.

  

Официално откриване на  Националната олимпиада по философия Общинския център за културни и младежки дейности

(Дом на културата)

ул.”Миньорска” №1

19.30 – 21.00 ч.

 

Вечеря  за ръководители и гости

 

Ресторант

„Зад театъра”

 

01 АПРИЛ 2017  ГОДИНА (събота)

06.30 – 07.15 ч. Закуска Ресторант

хотел „Устра“

08.00 – 12.00 ч. Провеждане на олимпиадата ПГПЧЕ  „Хр. Ботев”,

 град Кърджали

08.45 – 10.00 ч. Среща-разговор на преподавателите по философия с Националната комисия и г-н Коста Костов, гл. експерт по философия в МОН  

Учителска стая в

ГПЧЕ  „Хр. Ботев”,

 град Кърджали

14.00 – 18.00 ч.     

Културна програма

Посещение на  Перперикон

/необходими са удобни обувки/

 

19.30 – 20.30 ч. Среща-разговор на учениците с членовете на Националната комисия ПГПЧЕ  „Хр. Ботев”

град Кърджали,

Актова зала

 

02 АПРИЛ 2017 ГОДИНА (неделя)

07.30 – 08.30 ч.

 

Закуска Ресторант

хотел „Устра“

09.30 – 10.30ч. Официално награждаване и закриване на олимпиадата  

ПГПЧЕ  „Хр. Ботев”

 град Кърджали,

Актова зала

11.15 – 12.00 ч. Отпътуване  

 

Забележка: Програмата е предварителна и може да претърпи промени. На участниците ще бъде предоставен окончателен вариант при настаняването.

Advertisements