“Светът не е предмет” (Карл Ясперс)

Advertisements