XXX УЧЕНИЧЕСКА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 10 ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

 

  1. „Тъй като не мога да управлявам събитията, управлявам себе си.“

Мишел дьо Монтен

 

  1. „В понятието вкус несъмнено се има предвид един начин на познание. То става под знака на добрия вкус: способността да се дистанцираш от себе си и от личните си предпочитания. Затова по своята дълбока същина вкусът не е нищо лично, а е обществен феномен.“

Ханс Георг Гадамер

 

  1. 3. „Кой знае впрочем дали смисълът на съществуването на човека не се заключава именно в самото му съществуване?“

Жулиен Офре дьо Ламетри 

 

  1. 4. „Ценността на философията всъщност трябва да се търси предимно в нейната несигурност.“

Бъртранд Ръсел

Advertisements