Крайно класиране на XXVIII-та Национална олимпиада

 

Advertisements

Теми на XXVIII-та Национална олимпиада

 1. “Към всичко можем да имаме утилитарно отношение, само към едно нещо, към едно единствено нещо не можем – към аза”. (Хосе Ортега-и-Гасет)
 2. “Чарът на играта, привличането, което тя упражнява, се състои именно в това, че играта господствува над играча”. (Гадамер, Истина и метод)
 3. “Никой не може да се маскира като себе си. Маскираният е за себе си друг”. (Петър Петров)
 4. “Човеколюбието, което трябва да се простира върху всички, също и върху онези, за които нищо не знаем и не познаваме, с които нямаме никакви отношения, това всеобщо човеколюбие е кухо…Нещо мислено не може да бъде нещо любимо.” (Хегел)

 

Темите от областен кръг 2016

XXVIII УЧЕНИЧЕСКА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 12 ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА

 

 1. „Обстоятелството, че човекът може да има представа за Аз, го издига безкрайно над всички други същества, които живеят на земята.“

Кант, Антропология от прагматично гледище

 1. „Едно правило не може да се следва само веднъж и само от един човек.“

Витгенщайн, Философски изследвания

 1. „Аз трябва да признавам свободното същество извън мен във всички случаи като такова, т.е. да ограничавам моята свобода чрез понятието за неговата свобода.“

Фихте, Основи на естественото право

  

Забележка: Ученикът работи върху един от фрагментите по избор.

 

 

Класирани за участие в Международната олимпиада 2015 г.

 1. Деян Кирилов Маджарски – ГПЧЕ, Перник, 12 кл. – 92 т.
 2. Константин Красимиров Туманов – НПМГ, София, 12 кл. – 87 т.

ПРЕПОДАВАТЕЛ

1. Мариета Кирилова Атанасова – ГПЧЕ, Перник.

РЕЗЕРВА

 1. Мартин Тихомиров Аврамов – МГ, Варна, 12 кл. – 85 т.

Резултати от Подборния кръг 2015

 1. Деян Кирилов Маджарски – ГПЧЕ, Перник, 12 кл. – 92 т.
 2. Константин Красимиров Туманов – НПМГ, София, 12 кл. – 87 т.
 3. Мартин Тихомиров Аврамов – МГ, Варна, 12 кл. – 85 т.
 4. Виолин Радев Радев – НПМГ, София, 11 кл. –  84 т.
 5. Александра Руменова Пенева – МГ, Варна, 10 кл. – 83 т.
 6. Петър Николаев Петров – ЕГ, В. Търново, 11 кл. – 82 т.
 7. Северина Крумова Станкева – ЕГ, Благоевград, 11 кл. – 82 т.
 8. Станимира Радославова Иванова – I СОУ, Търговище, 12 кл. – 82 т.
 9. Петя Делчева Делчева – ГХП, Пловдив, 12 кл. – 81 т.
 10. Габриела Петрова Петкова – ПМГ, Казанлък, 11 кл. – 80 т.

Класирани за участие в Подборен кръг за Международната олимпиада 2015

 1. Константин Красимиров Туманов – НПМГ, София, 12 кл. – у-л Красимира Иванова – 496 т.
 2. Станимира Радославова Иванова – I СОУ, Търговище, 12 кл. – у-л Светлана Чанкова – 483.5 т.
 3. Виолин Радев Радев – НПМГ, София, 11 кл. – у-л Красимира Иванова – 473 т.
 4. Константина Венциславова Чешмеджиева – ЕГ, Пловдив, 10 кл. – Анелия Митева – 472.5 т.
 5. Петър Николаев Петров – ЕГ, В. Търново, 11 кл. – у-л Галина Марчева – 470.0 т.
 6. Габриела Петрова Петкова – ПМГ, Казанлък, 11 кл. – у-л Светлена Бюйлекова – 467 т.
 7. Петя Делчева Делчева – ГХП, Пловдив, 12 кл. – у-л Диана Атанасова – 462.5 т.
 8. Александра Руменова Пенева – МГ, Варна, 10 кл. – у-л Палмира Дачева – 462 т.
 9. Марина Иванова Венкова – НПМГ, София, 12 кл. – у-л Красимира Иванова – 453 т.
 10. Северина Крумова Станкева – ЕГ, Благоевград, 11 кл. – Миглена Иванова – 453 т.
 11. Деян Кирилов Маджарски – ГПЧЕ, Перник, 12 кл. – у-л Мариета Атанасова – 450.5 т.
 12. Мартин Тихомиров Аврамов – МГ, Варна, 12 кл. – у-л Палмира Дечева – 450.5 т.

Подготовката за подборния етап ще се извършва в Националния център за подготовка на олимпийци.

Начало – 14 ч., вторник, 21 април 2015 г.

Подборен етап – 11 ч., петък, 24 април 2015 г.

Националният център за подготовка на олимпийци се намира на бул. „Драган Цанков” 21А в София. Разположен е в непосредствена близост до Метростанция „Жолио Кюри” (виж картата по-долу).

map_nacionalen_center

 

Лауреати 2015

 1. Теодора Стоянова Бухлева – ПМГ, Гоце Делчев, 12 кл. – у-л Недялка Ангушева – 488 т.
 2. Станимира Радославова Иванова – I СОУ, Търговище, 12 кл. – у-л Светлана Чанкова – 483.5 т.
 3. Петя Делчева Делчева – ГХП, Пловдив, 12 кл. – у-л Диана Атанасова – 462.5 т.
 4. Камелия Антова Петкова – НГДЕК, София, 12 кл. – у-л Людмил Петков – 459.5 т.
 5. Марина Иванова Венкова – НПМГ, София, 12 кл. – у-л Красимира Иванова – 453 т.
 6. Мартин Тихомиров Аврамов – МГ, Варна, 12 кл. – у-л Палмира Дечева – 450.5 т.