Подборен етап

На участниците в Подборния кръг беше поставена задачата да направят структура (план) на философско разсъждение по следната тема:

„Някога духът беше бог, после стана човек, а сега става сган“. (Фридрих Ницше)

Комисията оцени писмените работи и представянето по време на събеседването и според получените точки класира участниците както следва:

 1. Ангел Димитров, НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, София – 90 т.
 2. Любомира Димитрова, СУ „Николай Катранов“, Свищов, 11 клас – 88 т.

3-4. Димитър Иванов, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна – 80 т.

3-4. Ниа Германова, СМГ, София – 80 т.

 1. Любомир Шойлев, ПМГ, Бургас – 78 т.

6-9. Йоан Иванов, ПМГ „Никола Обрешков“, Казанлък – 75 т.

6-9. Сияна Василева, 9 ФЕГ, София – 75 т.

6-9. Беркант Исаев, НГДЕК, София – 75 т.

6-9. Александър Христов,  СМГ, София – 75 т.

 1. Василена Иванова, ПМГ, Благоевград – 70 т.

На основание на това класиране Националната комисия определи следния състав на отбора за участие в Международната олимпиада по философия, която ще се проведе от 16 до 19 май 2019 г. в гр. Рим, Италия:

 1. Ангел Димитров, НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, София.
 2. Любомира Димитрова, СУ „Николай Катранов“, Свищов, 11 клас.

Резерви:

 1. Димитър Иванов, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна.
 2. Ниа Германова, СМГ, София.

17.04.2019 г.

София

 

Advertisements

Подготовка на разширения отбор за Международната олимпиада

ПРОГРАМА

(в процес на допълване)

СЪБОТА
14.00 – 15.30 ч. – доц. д-р Васил Видински – Философията и отношението между култура и наука
16.00 – 17.30 ч. – проф. Райчо Пожарлиев – Философия на историята (идеята за прогрес в историята)

НЕДЕЛЯ
09.30 – 11.00 ч. – доц. д-р Иван Колев – Дефинитиви на човешкото (същност и съществуване)
11.15 – 12.45 ч. – доц. д-р Владимир Теохаров – Религиозното (Лутер, Ницше, Киркегор, Рудолф Ото)

14.00 – 15.30 ч. – доц. д-р Валя Кънева – Съвременни биоетически дебати
16.00 – 17.30 ч. – доц. д-р Огнян Касабов – Революция на мисленето. Кант и немският идеализъм

ПОНЕДЕЛНИК
09.30 – 11.00 ч. – доц. д-р Христо Стоев – Критика и трансцендентална философия

11.15 – 12.45 ч. –

14.00 – 15.30 ч. – д-р Димитър Божков – Ницше и критиката на познанието

16.00 – 17.30 ч. – доц. д-р Константин Янакиев – Научният опит

ВТОРНИК

09.30 – 11.00 ч. – доц. д-р Стоян Асенов – Светогледни нагласи на Модерността

11.15 – 12.45 ч. – доц. д-р Владимир Теохаров – Съвременна протестантска теология

14.00 – 15.30 ч. – проф. Хари Паницидис – Шопенхауер и Ницше

16.00 – 17.30 ч. –

 

 

2019

XXXI ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

Национален кръг – 30 март 2019 г., Варна

ТЕСТ

 1. Понятието “трансцендентална аперцепция” е основно за:

А) Имануел Кант;

Б) Лудвиг Витгенщайн;

В) Карл Попър;

Г) Готфрид Лайбниц.

 1. Според Карл Попър общо достойнство за науката и отвореното общество е:

А) неравноправието между участниците: съответно, учените и гражданите;

Б) способността и на двете да се променят чрез критика;

В) и двете се изграждат въз основа на доказани положения;

Г) и двете имат крайна цел: съответно, истината и идеалното общество.

 1. Към коя сфера се отнася категорията „битие за себе си“ във философията на Жан-Пол Сартр?

А) въображението;

Б) Бог;

В) човешкото общество;

Г) битието на човека.

 1. Коя причина при изработването на един глинен съд ще наречем „формална”, съобразно теорията на Аристотел?

А) действията на ръцете на грънчаря;

Б) глината, от която се прави предметът;

В) идеята за подобен тип съдини;

Г) неподвижният двигател.

 1. Кои са основните същности, които според Декарт можем да наречем „субстанция“:

А) сетивните впечатления и чувствата;

Б) мисленето и телесността;

В) ирационалността и разбирането;

Г) времето и пространството.

 1. Максима според Кант е:

А) мъдра мисъл, достигнала до нас от древността;

Б) субективно правило на поведение;

В) всеобщ принцип на морала;

Г) добродетел в най-голяма степен.

 1. Тезата, че философските проблеми са резултат от езикови недоразумения принадлежи на:

А) Карл Попър;

Б) Джон Лок;

В) Рене Декарт;

Г) Лудвиг Витгенщайн.

8. Според Джон Лок идеите са:

А) прости и сложни;

Б) вътрешни и външни;

В) вродени и придобити;

Г) емпирични и разсъдъчни.

 1. Кое понятие принадлежи на Русо?

А) обща воля;

Б) признание;

В) херменевтичен кръг;

Г) пропедевтика.

 1. Времето за св. Августин е:

А) мяра на душата;

Б) космическо измерение;

В) божествено свойство;

Г) априорна форма на познание.

ФРАГМЕНТИ

„Основният проблем на теория на познанието е да се разбере, как е възможна науката, т.е. казано по-общо, защо в нещата има ред, а не безпорядък.“

Анри Бергсон, Творческата еволюция

Теза: Светът има начало във времето и освен това с оглед на пространството е затворен в граници. Антитеза: Светът няма начало и граници в пространството, а е безкраен както с оглед на времето, така и с оглед на пространството.“

Имануел Кант, Критика на чистия разум

Днес сливането на култура и развлечение се осъществява не само като разпад на културата, но също така и като принудително одухотворяване на забавлението.

Т. Адорно и М. Хоркхаймер, Диалектика на Просвещението

В съвременните градове идентичността е завинаги разделена от вродеността.

Зигмунт Бауман

 

2019

РЕГЛАМЕНТ – Регламент 2018-2019

ПРОГРАМА

 29 март 2019 г.

13.00-16.00 ч. – Регистрация на участниците в х-л „Бриз 3“ и разпределение по хотелите.

17.30 ч. – Аула на Икономически университет – откриване на олимпиадата и  техническа конференция

 

 

 

 

 

 

.

19.30 – Вечеря в ресторанта на х-л „Бриз 3“

30 март 2019 г.

06.30 – 7.30 – Закуска в ресторанта на х-л „Бриз 3“

8.00 ч. – Разпределение по зали в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна

8.30.-12.30 – Провеждане на олимпиадата

12.30 – 14.00 ч. – Свободно време за обяд

14.00-17.00 ч. – Възможност за посещение на музеите в гр. Варна

19.30 – Вечеря в ресторанта на х-л „Бриз 3“ и втора техническа конференция

31 март 2019 г.

Закуска в ресторанта на х-л „Бриз 3“

9.30-11.00 ч. – Конферентна зала на х-л „Бриз 3“ или х-л „Бриз 2“ – Награждаване на участниците и закриване на олимпиадата

 

Забележка: Иизвозване на участниците:

29 март: 17.00 ч. – от х-л „Бриз 3“ до Икономически университет

19.00 ч. – от Икономически университет до х-л „Бриз 3“

30 март:  7.45 ч. – от х-л „Бриз 3“ до МГ „Д-р Петър Берон“

Подборен кръг за Международната олимпиада

Съгласно Регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиада по философия 2017-2018 г. право за участие в Подборния кръг придобиха следните ученици:

 

 1. Ангел Ангелов Димитров – НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, София
 2. Йордан Крумов Кюркчийски – I АЕГ, София
 3. Дамян Владимиров Михайлов – НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, София
 4. Ива Маринова Маринова – МГ „Д-р Петър Берон“, Варна
 5. Барбара Десимирова Митева – ПМГ „Баба Тонка“, Русе
 6. Михаил Юлиянов Зарев – НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, София
 7. Ния Владимирова Младенова – ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив
 8. Камен Росенов Христов – МГ „Д-р Петър Берон“, Варна
 9. Ралица Николаева Райкова – 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София
 10. Димитър Николаев Иванов – МГ „Д-р Петър Берон“, Варна
 11. Лилия Тонева Танева – МГ „Д-р Петър Берон“, Варна
 12. Светозара Цветанова Съйкова – ПМГ „Атанас Радев“, Ямбол

На участниците в Подборния кръг беше поставена задачата да направят структура (план) на философско разсъждение по следната тема:

„На личността в човека трябва да се гледа като на център, издигащ се над опозицията организъм-околен свят“ (Макс Шелер)

Комисията оцени писмените работи и представянето по време на събеседването и според получените точки класира участниците както следва:

 1. Ангел Ангелов Димитров – НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, София – 89 т.
 2. Йордан Крумов Кюркчийски – I АЕГ, София – 86.3 т.
 3. Дамян Владимиров Михайлов – НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, София – 84.6 т.
 4. Ива Маринова Маринова – МГ „Д-р Петър Берон“, Варна – 84.3 т.
 5. Светозара Цветанова Съйкова – ПМГ „Атанас Радев“, Ямбол – 84 т.
 6. Лилия Тонева Танева – МГ „Д-р Петър Берон“, Варна – 83.6 т.
 7. Михаил Юлиянов Зарев – НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, София – 83.3 т.
 8. Ралица Николаева Райкова – 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София – 83 т.

9-10. Барбара Десимирова Митева – ПМГ „Баба Тонка“, Русе – 82 т.

9-10. Ния Владимирова Младенова – ЕГ „Иван Вазов“, Пловдив – 82 т.

11. Димитър Николаев Иванов – МГ „Д-р Петър Берон“, Варна – 81.3 т.

12. Камен Росенов Христов – МГ „Д-р Петър Берон“, Варна – 80.3 т.

Крайно класиране 2018

 

ПРОТОКОЛ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА XXX ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ
име, презиме, фамилия град, училище, клас учител общ брой  точки
1 Виктория Йорданова Калева МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 11 кл. Палмира Дачева 512
2 Ангел Ангелов Димитров НГДЕК “Константин-Кирил Философ”, София, 11 кл. Людмил Петров 503.5
3 Йордан Крумов Кюркчийски 1 АЕГ, София, 12 кл. Мариана Данчева 500.5
4 Дамян Владимиров Михайлов НГДЕК “Константин-Кирил Философ”, София, 12 кл. Людмил Петров 493.5
5 Ива Маринова Маринова МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 11 кл. Палмира Дачева 488.5
6 Мария Иванова Костова ПГТ “Проф. Д-р Асен Златаров”, Пловдив, 11 кл. Иван Ананиев 483
7 Барбара Десимирова Митева ПМГ “Баба Тонка”, Русе, 12 кл. Магдалена Желязкова 482
8 Михаил Юлиянов Зарев НГДЕК “Константин-Кирил ФилFсоф”, София, 11 кл. Орлин Йорданов 478
9 Ния Владимирова Младенова ЕГ “Иван Вазов”, Пловдив, 10 кл. Недялка Тошева 476
10 Камен Росенов Христов МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 11 кл. Палмира Дачева 468
11 Ралица Николаева Райкова 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин”, София, 12 кл. Александър Стамболийски 468
12 Димитрина Стефанова Гърчева СМГ “Паисий Хилендарски”, София, 11 кл. Кирил Мартинов 465.5
13 Димитър Николаев Иванов МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 9 кл. Палмира Дачева 459.5
14 Евелина Бисерова Василева НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 11 кл. Михаела Шанова 458
15 Йоана Николаева Георгиева ПЕГ “Проф. д-р А. Златаров”, Велико Търново, 12 кл. Ваня Рашкова 457
16 Лилия Тонева Танева МГ “Д-р Петър Берон”, Варна, 11 кл. Палмира Дачева 454.5
17 Светозара Цветанова Съйкова ПМГ “Атанас Радев”, Ямбол, 12 кл. Силвия Стефанова 454
18 Михаил Орлинов Митев СУ “Христо Ботев”, Враца, 12 кл. Валентина Димитрова 453
19 Стойчо Робертов Русинов НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 10 кл. Красимира Иванова 451.5
20 Даниела Стоилова Панчева ГПЧЕ “Ромен Ролан”, Стара Загора, 12 кл. Марияна Бухчева 447.5
21 Йоанна Даниелова Ташева 18 СУ “Уилям Гладстон”, София Петя Пенева 447.5
22 Станчо Станчев Станчев ГПЧЕ “Ромен Ролан”, Стара Загора, 11 кл. Екатерина Бояджиева 445.5
23 Даниел Евгениев Арабаджов ЕГ “Пловдив”, Пловдив, 12 кл. Венета Налбантова 442
24 Весела Георгиева Иваничкова Национална Априловска гимназия, Габрово, 12 кл. Младен Александров 441.5
25 Никол Лъчезарова Андреева НПМГ “Акад. Л. Чакалов”, София, 12 кл. Гергана Драгиева 441.5
26 Анна-Мария Кирилова Балабанова СУ “Св. Климент Охридски”, Костенец Полина Паунова 441
27 Стефан Тодоров Иванов ППМГ “Акад. Никола Обрешков”, Бургас, 11 кл. Дарина Илиева 436.5
28 Моника Михайлова Димова ЕГ “Пловдив”, Пловдив, 10 кл. Венета Налбантова 435.5
29 Патрисия Христова Господинова 2 АЕГ “Томас Джеферсън”, София, 11 кл. Иван Кожухаров 431.5
30 Мария Войкова Симеонова ППМГ “Акад. Никола Обрешков”, Бургас, 10 кл. Дарина Илиева 430
31 Станислава Илиева Гатева ПМГ “Атанас Радев”, Ямбол, 12 кл. Силвия Стефанова 430
32 Йордан Йорданов Дамбулев МГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив, 10 кл. Росица Антонова 429.5
33 Полина Николаева Фотева ПМГ “Акад. С. Корольов”, Благоевград, 11 кл. Вася Велкова 426
34 Бурчин Мустафа Мустафа ЕГ “Христо Ботев”, Кърджали, 12 кл. Марина Димова 423.5
35 Мария Красимирова Георгиева ЕГ “Пловдив”, Пловдив, 12 кл. Зорница Шопова 423.5
36 Николай Николаев Демерджиев 1 АЕГ, София, 11 кл. Мариана Данчева 422
37 Йоана Добромирова Димитрова 22 СУ “Г.С.Раковски”, София, 12 кл. Луиза Иванова 421.5
38 Деян Петров Балев НГДЕК “Константин-Кирил Философ”, София, 12 кл. Людмил Петров 420
39 Момчил Димитров Симов 12 СУ “Цар Иван Асен II”, София, 12 кл. Ивайло Николов 416
40 Божидара Гешева Гешева ГПЧЕ “Ромен Ролан”, Стара Загора, 12 кл. Марияна Бухчева 415
41 Йоана Мариянова Евгениева 2 СУ “Проф. Н. Маринов”, Търговище, 10 кл. Полина Борисова 413
42 Цветелина Хасанова Алиева ПЕГ “Проф. д-р А. Златаров”, Велико Търново, 12 кл. Ваня Рашкова 412
43 Теодора Маринова Генчева ЕГ “Пловдив”, Пловдив, 10 кл. Венета Налбантова 410.5
44 Сиана Йорданова Иванова 1 СУ “Св. Седмочисленици”, Търговище, 12 кл. Светлана Чанкова 410
45 Надежда Иванова Калоферова ЕГ “Пловдив”, Пловдив, 11 кл. Николина Кирилова 409
46 Теодора Николова Йотова 1 СУ “Св. Седмочисленици”, Търговище, 11 кл. Светлана Чанкова 406.5
47 Денис Руменов Миланов СМГ “Паисий Хилендарски”, София, 9 кл. Надежда Германова 406
48 Кристина Димова Кърпичева СУ “Св. св. Кирил и Методий”, Бургас, 12 кл. София Пашова 397
49 Дебора Динкова Грудева ППМГ “Акад. Никола Обрешков”, Бургас, 12 кл. Мария Трендафилова 393
50 Валентин Ивелинов Отузбиров СПГЕ “Джон Атанасов”, София, 12 кл. Иван Бозуков 392.5
ПРОФ. Д-Р РАЙЧО ПОЖАРЛИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ:

 

Теми на националния етап

Културата може да бъде нещо повече от декорация на живота, т.е. всъщност повече от преструвки и прикриване, защото всяко украшение само скрива украсеното.

Фридрих Ницше, За ползата и вредата от историята

Истинното е цялото. А цялото е само същността, която се завършва чрез своето развитие.

Хегел, Феноменлогия на духа

Навикът притъпява нашето удивление от битието: ние сме – и не обръщаме внимание на това, като заемаме мястото си в приюта на съществуващите.

Чоран, Наръчник по разложение. Признания и прокляния

Не трябва да се има предвид само най-добрата държава, но също и възможната.

Аристотел, Атинската полития

 

23 март 2018, петък – 18.00 ч. – аудитория 65, СУ “Св. Климент Охридски”

ОТКРИВАНЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 1. Ректор на СУ “Св. Климент Охридски” – проф. Анастас Герджиков
 2. Декан на Философски факултет – проф. Димитър Денков
 3. Началник на РИО, София – г-жа Ваня Кастрева
 4. Директор на ФЕГ, домакин на олимпиадата, – г-жа Богданова

30 ГОДИНИ В ИМЕНА И ЛИЦА

 1. Национална комисия.
 2. МОН и РИО.
 3. Учители по философия.
 4. Участници от предишни олимпиади.

ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА 30—ТА ОЛИМПИАДА

 1. Г-н Коста Костов, МОН.