2020

XXXII-рата Национална олимпиада по философия ще се състои през м. март 2020 г.

 

Подборен етап

На участниците в Подборния кръг беше поставена задачата да направят структура (план) на философско разсъждение по следната тема:

„Някога духът беше бог, после стана човек, а сега става сган“. (Фридрих Ницше)

Комисията оцени писмените работи и представянето по време на събеседването и според получените точки класира участниците както следва:

 1. Ангел Димитров, НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, София – 90 т.
 2. Любомира Димитрова, СУ „Николай Катранов“, Свищов, 11 клас – 88 т.

3-4. Димитър Иванов, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна – 80 т.

3-4. Ниа Германова, СМГ, София – 80 т.

 1. Любомир Шойлев, ПМГ, Бургас – 78 т.

6-9. Йоан Иванов, ПМГ „Никола Обрешков“, Казанлък – 75 т.

6-9. Сияна Василева, 9 ФЕГ, София – 75 т.

6-9. Беркант Исаев, НГДЕК, София – 75 т.

6-9. Александър Христов,  СМГ, София – 75 т.

 1. Василена Иванова, ПМГ, Благоевград – 70 т.

На основание на това класиране Националната комисия определи следния състав на отбора за участие в Международната олимпиада по философия, която ще се проведе от 16 до 19 май 2019 г. в гр. Рим, Италия:

 1. Ангел Димитров, НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, София.
 2. Любомира Димитрова, СУ „Николай Катранов“, Свищов, 11 клас.

Резерви:

 1. Димитър Иванов, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна.
 2. Ниа Германова, СМГ, София.

17.04.2019 г.

София

 

Подготовка на разширения отбор за Международната олимпиада

ПРОГРАМА

(в процес на допълване)

СЪБОТА
14.00 – 15.30 ч. – доц. д-р Васил Видински – Философията и отношението между култура и наука
16.00 – 17.30 ч. – проф. Райчо Пожарлиев – Философия на историята (идеята за прогрес в историята)

НЕДЕЛЯ
09.30 – 11.00 ч. – доц. д-р Иван Колев – Дефинитиви на човешкото (същност и съществуване)
11.15 – 12.45 ч. – доц. д-р Владимир Теохаров – Религиозното (Лутер, Ницше, Киркегор, Рудолф Ото)

14.00 – 15.30 ч. – доц. д-р Валя Кънева – Съвременни биоетически дебати
16.00 – 17.30 ч. – доц. д-р Огнян Касабов – Революция на мисленето. Кант и немският идеализъм

ПОНЕДЕЛНИК
09.30 – 11.00 ч. – доц. д-р Христо Стоев – Критика и трансцендентална философия

11.15 – 12.45 ч. –

14.00 – 15.30 ч. – д-р Димитър Божков – Ницше и критиката на познанието

16.00 – 17.30 ч. – доц. д-р Константин Янакиев – Научният опит

ВТОРНИК

09.30 – 11.00 ч. – доц. д-р Стоян Асенов – Светогледни нагласи на Модерността

11.15 – 12.45 ч. – доц. д-р Владимир Теохаров – Съвременна протестантска теология

14.00 – 15.30 ч. – проф. Хари Паницидис – Шопенхауер и Ницше

16.00 – 17.30 ч. –

 

 

2019

XXXI ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

Национален кръг – 30 март 2019 г., Варна

ТЕСТ

 1. Понятието “трансцендентална аперцепция” е основно за:

А) Имануел Кант;

Б) Лудвиг Витгенщайн;

В) Карл Попър;

Г) Готфрид Лайбниц.

 1. Според Карл Попър общо достойнство за науката и отвореното общество е:

А) неравноправието между участниците: съответно, учените и гражданите;

Б) способността и на двете да се променят чрез критика;

В) и двете се изграждат въз основа на доказани положения;

Г) и двете имат крайна цел: съответно, истината и идеалното общество.

 1. Към коя сфера се отнася категорията „битие за себе си“ във философията на Жан-Пол Сартр?

А) въображението;

Б) Бог;

В) човешкото общество;

Г) битието на човека.

 1. Коя причина при изработването на един глинен съд ще наречем „формална”, съобразно теорията на Аристотел?

А) действията на ръцете на грънчаря;

Б) глината, от която се прави предметът;

В) идеята за подобен тип съдини;

Г) неподвижният двигател.

 1. Кои са основните същности, които според Декарт можем да наречем „субстанция“:

А) сетивните впечатления и чувствата;

Б) мисленето и телесността;

В) ирационалността и разбирането;

Г) времето и пространството.

 1. Максима според Кант е:

А) мъдра мисъл, достигнала до нас от древността;

Б) субективно правило на поведение;

В) всеобщ принцип на морала;

Г) добродетел в най-голяма степен.

 1. Тезата, че философските проблеми са резултат от езикови недоразумения принадлежи на:

А) Карл Попър;

Б) Джон Лок;

В) Рене Декарт;

Г) Лудвиг Витгенщайн.

8. Според Джон Лок идеите са:

А) прости и сложни;

Б) вътрешни и външни;

В) вродени и придобити;

Г) емпирични и разсъдъчни.

 1. Кое понятие принадлежи на Русо?

А) обща воля;

Б) признание;

В) херменевтичен кръг;

Г) пропедевтика.

 1. Времето за св. Августин е:

А) мяра на душата;

Б) космическо измерение;

В) божествено свойство;

Г) априорна форма на познание.

ФРАГМЕНТИ

„Основният проблем на теория на познанието е да се разбере, как е възможна науката, т.е. казано по-общо, защо в нещата има ред, а не безпорядък.“

Анри Бергсон, Творческата еволюция

Теза: Светът има начало във времето и освен това с оглед на пространството е затворен в граници. Антитеза: Светът няма начало и граници в пространството, а е безкраен както с оглед на времето, така и с оглед на пространството.“

Имануел Кант, Критика на чистия разум

Днес сливането на култура и развлечение се осъществява не само като разпад на културата, но също така и като принудително одухотворяване на забавлението.

Т. Адорно и М. Хоркхаймер, Диалектика на Просвещението

В съвременните градове идентичността е завинаги разделена от вродеността.

Зигмунт Бауман

 

2019

РЕГЛАМЕНТ – Регламент 2018-2019

ПРОГРАМА

 29 март 2019 г.

13.00-16.00 ч. – Регистрация на участниците в х-л „Бриз 3“ и разпределение по хотелите.

17.30 ч. – Аула на Икономически университет – откриване на олимпиадата и  техническа конференция

 

 

 

 

 

 

.

19.30 – Вечеря в ресторанта на х-л „Бриз 3“

30 март 2019 г.

06.30 – 7.30 – Закуска в ресторанта на х-л „Бриз 3“

8.00 ч. – Разпределение по зали в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна

8.30.-12.30 – Провеждане на олимпиадата

12.30 – 14.00 ч. – Свободно време за обяд

14.00-17.00 ч. – Възможност за посещение на музеите в гр. Варна

19.30 – Вечеря в ресторанта на х-л „Бриз 3“ и втора техническа конференция

31 март 2019 г.

Закуска в ресторанта на х-л „Бриз 3“

9.30-11.00 ч. – Конферентна зала на х-л „Бриз 3“ или х-л „Бриз 2“ – Награждаване на участниците и закриване на олимпиадата

 

Забележка: Иизвозване на участниците:

29 март: 17.00 ч. – от х-л „Бриз 3“ до Икономически университет

19.00 ч. – от Икономически университет до х-л „Бриз 3“

30 март:  7.45 ч. – от х-л „Бриз 3“ до МГ „Д-р Петър Берон“