ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

Крайно класиране, 2021

1. Александра Савова, Варна, МГ “Д-р Петър Берон”, 11 клас, у-л Палмира Дачева, 530.5 т.

2. Александрос Триантафилидис, София, 91 НЕГ, 10 клас, у-л Аглая Денкова, 515 т.

3. София Манолова, Пловдив, ЕГ “Пловдив”, 12 клас, у-л Николина Кирилова, 482 т.

4. Ивелина Атанасова, София, 91 НЕГ, 12 клас, у-л Галина Иванова, 481 т.

5. Никол Савова, София, СМГ, 10 клас, у-л Кирил Мартинов, 480.5 т.

6. Веселина Митова, София, 73 СУ “Вл.Граматик”, 11 клас, у-л Цветелина Макавеева, 473.5 т.

7. Борис Николов, София, 9 ФЕГ, 12 клас, у-л Александър Стамболийски, 472.5 т.

8-9. Александър Александров Младенов, София, СМГ, 12клас, у-л Надежда Германова, 472 т.

8-9. Кремена Ангелова, Ямбол, ПГ “В. Левски”, 12 клас, у-л Дафина Попова, 472 т.

10. Ирена Петкова, Бургас, ПГРЕ, 10 клас, у-л Виолета Тодорова, 85.5, 465 т.

11-12. Нели Димитрова, Благоевград, ЕГ “Акад. Л. Стоянов”, 12 клас, у-л Миглена Иванова, 464 т.

11-12. Мария Пенкова, Ловеч, ППМГ, 9 клас, у-л Мария Георгиева, 464 т.

13. Виктория Христова, Гоце Делчев, ПМГ “Яне Сандански”, 11 клас, у-л Недялка Ангушева, 460.5 т.

14. Андрея Захариев, София, 164 ГПИЕ, 10 клас, у-л Васил Лозанов, 460 т.

15. Георги Арсов, София, 23 СУ, 12 клас, у-л Габриела Поборникова,  459 т.

16. Стилиян Дянков, Бургас, ППМГ “Акад. Н. Обрешков”, 10 клас, у-л Пеньо Пенев, 455 т.

17. Ивет Анева, София, 164 ГПИЕ, 10 клас, у-л Васил Лозанов, 451.5 т.

18. Иван Лазаров, София, ЧПГДН “СофтУни Светлина”, 10 клас, у-л Иван Господинов, 451 т.

19. Калина Поповска, Благоевград, ПМГ, 11 клас, у-л Павлин Славов, 450 т.

20.  Божидара Димитрова, София, 91 НЕГ, 12 клас, у-л Галина Иванова, 446 т.

21. Мартин Давидов, София, СМГ, 11 клас, у-л Кирил Мартинов, 445 т.

22. Ралица Бръмбарова, Пловдив, ХГ “Св.св. Кирил и Методий”, 12 клас, у-л Бистра Драгойкова, 444 т.

23. Любослав Балев, Благоевград, ПМГ, 11 клас, у-л Павлин Славов, 443.5 т.

24. Дона Николова, София, 91 НЕГ, 12 клас, у-л Галина Иванова, 442.5 т.

25. Славислава Стефанова, София, 18 СУ, 11 клас, у-л Лилия Желязкова, 441.5 т.

26. Димитър Славов, Пловдив, НТГ, 12 клас, у-л Ангел Ботев, 439 т.

27. Борислава Минчева, Благоевград, ПМГ, 11 клас, у-л Павлин Славов, 437 т.

28. Богдан Данев, Бургас, ППМГ “Акад. Н. Обрешков”, 10 клас, у-л Дарина Илиева, 432 т.

29. Бояна Христова, Бургас, ППМГ, 12 клас, у-л Пеньо Костадинов, 428 т.

30. Ниляй Шериф, Кърджали, ЕГ “Хр. Ботев”, 11 клас, у-л Марина Димова, 426.5 т.

31. Майкъл Илиев, София, НПМГ, 12 клас, у-л Гергана Драгиева, 425.5 т.

32-33. Ивайло Къртев, Пловдив, МГ “Акад.К. Попов”, 8 клас, у-л Росица Антонова, 425 т.

32-33. Веси Алачова, Благоевград, ПМГ, 11 клас, у-л Павлин Славов, 86.5, 425 т.

34. Клементина Праматарова, Бургас, ППМГ “Акад. Н. Обрешков”, 12 клас, у-л Дарина Илиева, 421.5 т.

35. Маргарита Красимирова Бурмова София, НПМГ, 12 клас, у-л Гергана Драгиева, 421 т.

36. Дамяна Видолова, Ловеч, ПЕГ “Екзарх Йосиф I”, 10 клас, у-л Доминика Колева, 420 т.

37. Калина Косева, София, 1 АЕГ, 10 клас, у-л Мариана Данчева, 419 т.

38. Далия Благоева, Благоевград, ПМГ, 11 клас, у-л Павлин Славов, 417.5 т.

39. Дара Ценкова, София, 18 СУ, 11 клас, у-л Лилия Желязкова, 416.5 т.

40. Кристина Димитрова, Бургас, ППМГ “Акад. Н. Обрешков”, 10 клас, у-л Дарина Илиева, 415 т.

41. Ема Христова, София, ПЧМГ, 11 клас, у-л Сийка Рангелова, 414.5 т.

42-43. Мария Чорбаджийска, Благоевград, ЕГ “Акад. Л. Стоянов”, 12 клас, у-л Миглена Иванова, 414 т.

42-43. Богомил Генов  София, НПМГ, 9 клас, Михаела Шанова, 414 т.

44. Йоана Йорданова, Габрово, НАГ, 12 клас, Наталия Радева, 413.5 т.

45. Александър Балабанов, София, 91 НЕГ, 10 клас, Аглая Денкова, 406.5 т.

46. Моника Първанова, Пловдив, ХГ “Св.св. Кирил и Методий”, 11 клас, Недялка Тошева, 405.5 т.

47. Гергана Иванова, София, Американски колеж, 10 клас, Невена Георгиева, 404.5 т.

48. Камелия Хаджиева, Благоевград, ПМГ, 11 клас, Павлин Славов, 390 т.

49.Христо Бориславов, София, НПМГ, 12 клас, Гергана Драгиева, 383.5 т.

Участници в IPO 2021

 1. Нели Димитрова, Благоевград, ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“.
 2. Александра Савова, Варна, МП „Д-р Петър Берон“.

РЕЗЕРВИ

 1. Веселина Митова, София, 73 СУ „Вл. Граматик“.
 2. Димитър Иванов, Варна, МГ „Д-р Петър Берон“.

Резултатите от допълнителния етап

 1. Никол Савова, София, СМГ – 83 т.
 2. Нели Димитрова, Благоевград, ЕГ – 100 т.
 3. Александра Савова, Варна, МГ – 90 т.
 4. Веселина Митова, София, 73 СУ – 88 т.
 5. Борис Николов, София, 9ФЕГ – 79 т.
 6. Александрос Триангафилидис, София, 91 НЕГ – 83 т.
 7. Александър Младенов, София, СМГ – 78 т.
 8. Богдан Данов, Бургас, ППМГ – 80 т.
 9. Димитър Иванов, Варна, МГ – 85 т.
 10. Клементина Праматарова, Бургас, ПМПГ – 80 т.
 11. Виктория Христова, Гоце Делчев, ПМГ – 82 т.

За участие в Международната олимпиада

Допълнителен етап за определяне на участниците в Международната олимпиада по философия

Дата: 17 април 2021 г.

Час: 10.00 до 16.00 ч.

Начин: ZOOM

С кандидатите ще се проведе събеседване по авторите, указани в Регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиада по философия 2020/2021 г.:

Платон, Аристотел, Августин, Декарт, Лок, Русо, Кант, Ницше, Витгенщайн, Сартр, Попър.

Събеседването с всеки от кандидатите продължава 25 минути

РЕД НА ЯВЯВАНЕ:

Всеки участник се включва в посочения час и участва в събеседване от 25 минути.

Александра Савова – 10.00

Александър Младенов – 10.30

Богдан Данов – 11.00

Борис Николов – 11.30

Веселина Митова – 12.00

Виктория Христова – 12.30

ПОЧИВКА

Александрос Триантафилидис – 13.30

Димитър Иванов – 14.00

Клементина Праматарова – 14.30

Нели Димитрова – 15.00

Никол Савова – 15.30

Олимпиада 2021

Съгласно Заповед РД-823 от 5.4.2021 на Министъра на образованието и науката Олимпиадата по философия ще се проведе на 5 юни 2021 г. от 8.00 ч.

Теми 2021

XXXIII УЧЕНИЧЕСКА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 7 ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА

 

 „Контактът на човека с другия човек е винаги опосредстван; на животните им е по-лесно; тяхното съжителство е неопосредено, нищо не могат да скрият едно от друго. Обратно, хората се срещат само косвено, чрез посредничеството на своята индивидуалност.“

Зджислав Краснодембски, Постмодерни дилеми на културата

 „За да обрисуваме добре един мечтан свят, трябва да си го представим под знака на щастието.“

Гастон Башлар, Поетика на мечтанието

„Не от философии, а от нещата и проблемите трябва да изхожда импулсът за изследване.“

Едмунд Хусерл, Философията като строга наука

„Философията е експеримент и затова всеки, който иска да философства, трябва да започне от самото начало.“

Фридрих Шлегел, Трансценденталната философия

Забележка: Ученикът работи върху един от фрагментите по избор.

 

2021

По време на Олимпиадата по философия 2021 ще се проведе първият Философски филмов фестивал.

Срокът за изпращане на филми с продължителност до 5 мин. е 1 март 2021 г.

Журито ще обяви наградите на 27 март 2021 г. от 20.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ПРОТОКОЛ
ЗА КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ НА XXXII ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ
№ по ред име, презиме, фамилия град, училище, клас учител резултат областен кръг точки  областен кръг (к.5х2) резултат национален кръг точки  национален кръг     (к.7х3) общ брой  точки
1 Любомира Петкова Димитрова Свищов, СУ “Николай Катранов”, XII кл Виолета Маринова 94 188 114.5 343.5 531.5
2 Димитър Николаев Иванов Варна, МГ “Петър Берон”, XI кл. Палмира Дачева 90 180 115 345 525
3 Александра Орлинова Савова Варна, МГ “Петър Берон”, X кл. Палмира Дачева 94 188 111 333 521
4 Катерина Росенова Василева Благоевград, ПМГ “Акад. С. Королольов”, XII кл. Павлин Славов 95 190 107.5 322.5 512.5
5 Мария Емилова Чорбаджийска Благоевград ЕГ “Акад. Л. Стоянов”, XI кл. Миглена Иванова 90 180 110 330 510
6 Йоанна Красимирова Кръстева Ямбол, ПМГ “Атанас Радев”, XII кл. Юлия Стефанова 95 190 105 315 505
7 Тихомир Тихомиров Тодоров Варна, МГ “Петър Берон”, XII кл. Палмира Дачева 97.5 195 103 309 504
8 Димитър Николов Николов Варна, МГ “Петър Берон”, XI кл. Палмира Дачева 90 180 107 321 501
9 Нели Иванова Димитрова Благоевград, ЕГ “Акад. Л. Стоянов”, XI кл. Миглена Иванова 94.5 189 102 306 495
10 Кремена Русева Ангелова Ямбол, ПГ “Васил Левски”, XI кл. Дафина Попова 84 168 108.5 325.5 493.5
11 Йоана Стоянова Колева Сливен, ПГПЗЕ “Захари , XI кл. Маргарита Маркова 83.5 167 108.5 325.5 492.5
12 Самуил Ростиславов Радилов Добрич, СУ ” Св. св.  Кирил и Методий”, XII кл. Бонка Господинова 84.5 169 105.5 316.5 485.5
13 Ралица Кирилова Радева София, НПМГ, XII кл. Красимира Иванова 85 170 103.5 310.5 480.5
14 Валентина Георгиева Димитрова София, 18 СУ  “У. Гладстон” , XII кл. Петя Пенева 90 180 98.5 295.5 475.5
15-16 Мая Петрова Панова София, СМГ, XI кл. Надежда Германова 86 172 100 300 472
15-16 Божидара Евтимова Димитрова София, 91 НЕГ, XI кл. Галина Иванова 86 172 100 300 472
17 Клементина Добрева Праматарова Бургас, ППМГ “Никола Обрешков”, XI кл. Дарина Илиева 82.5 165 101.5 304.5 469.5
18 Александра Любомирова Николова София, 91 НЕГ, X кл. Галина Иванова 91 182 95.5 286.5 468.5
19 Беркант Ананиев Исаев София, НГДЕК, XII кл. Людмил Петров 95 190 92.5 277.5 467.5
20 Майкъл Атанасов Илиев София, НПМГ, XI кл. Гергана Драгиева 85 170 98.5 295.5 465.5
21 Ивелина АтанасоваАтанасова София, 91 НЕГ, XI кл. Малина Гинчева 85 170 96.5 289.5 459.5
22 Красимир Орлинов Маринов София, НПМГ, XII кл. Красимира Иванова 91 182 92 276 458
23-24 Бояна Боянова Христова Бургас, ППМГ ” Никола Обрешков”, XI кл. Пеню Костадинов 82.5 165 97 291 456
23-24 Божена Георгиева Върбанова София, Първа АЕГ, XI кл. Мариана Данчева 82.5 165 97 291 456
25-26 Никол Панайотова Савова София, СМГ, IX кл. Кирил Мартинов 86.5 173 92 276 449
25-26 Кристиян Николаев Кюркчиев София, СМГ, XI кл. Надежда Германова 85 170 93 279 449
27 Ренета Иванова Николова Севлиево, СУ “Васил Левски”, X кл. Маргарита Николова 87.5 175 91 273 448
28 Добрина Христова Енева София, СМГ, XII кл. Надежда Германова 88.5 177 89 267 444
29 Ема Димитрова Христова София, ПЧМГ, X кл. Сийка Рангелова 85 170 91 273 443
30 Есма Ердинч Кушку Хасково, ЕГ ” Асен Златаров” Иван Матеев 86 172 90 270 442
31 Артур Давидович Каркусати София, 133 СУ, XII кл. Мадлен Ангелова 90 180 87 261 441
32-33 Игнес Михаилова Симеонова София, СМГ, XII кл. Надежда Германова 82.5 165 91.5 274.5 439.5
32-33 Алекс Миленова Петкова София,  157 ГИЧЕ “Сесар Вайехо”, X кл. Георги Гергов 82.5 165 91.5 274.5 439.5
34 Йоана Йорданова Йорданова Габрово, НАГ, XI кл. Наталия Радева 87.5 175 87 261 436
35 Александра Александрова Доганджийска София, Първа АЕГ, XI кл. Мариана Данчева 85 170 87.5 262.5 432.5
36 Ния Здравкова Георгиева София, 18 СУ  “У. Гладстон” ,XII кл. Петя Пенева 85 170 87 261 431
37 Теодора Иванова Кушева София, Първа АЕГ, XI кл. Мариана Данчева 84 168 87.5 262.5 430.5
38-39 Моника Михайлова Димова Пловдив, ЕГ “Пловдив”, XII кл. Венета Налбантова 89 178 84 252 430
38-39 Ана- Мария Антонова  Антонова Габрово, НАГ, X кл. Младен Александров 84.5 169 87 261 430
40 Анна Милкова Айлова Пловдив , ХГ “Св. св. Кирил и Методий” 12 кл. Недялка Тошева 83.5 167 87.5 262.5 429.5
41 Вяра Бориславова Стоянова Ловеч, ПЕГ “Екзарх Йосиф Първи”, XII кл. Цонка Накова 90 180 80.5 241.5 421.5
42 Динко Димитров Димитров Ямбол, ПГ “Васил Левски”, XI кл. Дафина Попова 85 170 83.5 250.5 420.5
43 Ния Бориславова Петлешкова София, НПМГ, VIII кл. Михаела Шанова 82.5 165 76 228 393
44 Даяна Любомирова Каракоева Казанлък, ППМГ “Никола Обрешков, XII кл. Светлана Бюйлекова 82.5 165 69.5 208.5 373.5
45 Драгомир Евгениев Марковски Видин, ППМГ ” Екзарх Антим I” , XII кл. Марчела Маркова 83.5 167 50 150 317
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ:                                                          ПРОФ. Д-Р РАЙЧО ПОЖАРЛИЕВ