Темите от областен кръг 2016

XXVIII УЧЕНИЧЕСКА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 12 ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА

 

 1. „Обстоятелството, че човекът може да има представа за Аз, го издига безкрайно над всички други същества, които живеят на земята.“

Кант, Антропология от прагматично гледище

 1. „Едно правило не може да се следва само веднъж и само от един човек.“

Витгенщайн, Философски изследвания

 1. „Аз трябва да признавам свободното същество извън мен във всички случаи като такова, т.е. да ограничавам моята свобода чрез понятието за неговата свобода.“

Фихте, Основи на естественото право

  

Забележка: Ученикът работи върху един от фрагментите по избор.

 

 

Класирани за участие в Международната олимпиада 2015 г.

 1. Деян Кирилов Маджарски – ГПЧЕ, Перник, 12 кл. – 92 т.
 2. Константин Красимиров Туманов – НПМГ, София, 12 кл. – 87 т.

ПРЕПОДАВАТЕЛ

1. Мариета Кирилова Атанасова – ГПЧЕ, Перник.

РЕЗЕРВА

 1. Мартин Тихомиров Аврамов – МГ, Варна, 12 кл. – 85 т.

Резултати от Подборния кръг 2015

 1. Деян Кирилов Маджарски – ГПЧЕ, Перник, 12 кл. – 92 т.
 2. Константин Красимиров Туманов – НПМГ, София, 12 кл. – 87 т.
 3. Мартин Тихомиров Аврамов – МГ, Варна, 12 кл. – 85 т.
 4. Виолин Радев Радев – НПМГ, София, 11 кл. –  84 т.
 5. Александра Руменова Пенева – МГ, Варна, 10 кл. – 83 т.
 6. Петър Николаев Петров – ЕГ, В. Търново, 11 кл. – 82 т.
 7. Северина Крумова Станкева – ЕГ, Благоевград, 11 кл. – 82 т.
 8. Станимира Радославова Иванова – I СОУ, Търговище, 12 кл. – 82 т.
 9. Петя Делчева Делчева – ГХП, Пловдив, 12 кл. – 81 т.
 10. Габриела Петрова Петкова – ПМГ, Казанлък, 11 кл. – 80 т.

Класирани за участие в Подборен кръг за Международната олимпиада 2015

 1. Константин Красимиров Туманов – НПМГ, София, 12 кл. – у-л Красимира Иванова – 496 т.
 2. Станимира Радославова Иванова – I СОУ, Търговище, 12 кл. – у-л Светлана Чанкова – 483.5 т.
 3. Виолин Радев Радев – НПМГ, София, 11 кл. – у-л Красимира Иванова – 473 т.
 4. Константина Венциславова Чешмеджиева – ЕГ, Пловдив, 10 кл. – Анелия Митева – 472.5 т.
 5. Петър Николаев Петров – ЕГ, В. Търново, 11 кл. – у-л Галина Марчева – 470.0 т.
 6. Габриела Петрова Петкова – ПМГ, Казанлък, 11 кл. – у-л Светлена Бюйлекова – 467 т.
 7. Петя Делчева Делчева – ГХП, Пловдив, 12 кл. – у-л Диана Атанасова – 462.5 т.
 8. Александра Руменова Пенева – МГ, Варна, 10 кл. – у-л Палмира Дачева – 462 т.
 9. Марина Иванова Венкова – НПМГ, София, 12 кл. – у-л Красимира Иванова – 453 т.
 10. Северина Крумова Станкева – ЕГ, Благоевград, 11 кл. – Миглена Иванова – 453 т.
 11. Деян Кирилов Маджарски – ГПЧЕ, Перник, 12 кл. – у-л Мариета Атанасова – 450.5 т.
 12. Мартин Тихомиров Аврамов – МГ, Варна, 12 кл. – у-л Палмира Дечева – 450.5 т.

Подготовката за подборния етап ще се извършва в Националния център за подготовка на олимпийци.

Начало – 14 ч., вторник, 21 април 2015 г.

Подборен етап – 11 ч., петък, 24 април 2015 г.

Националният център за подготовка на олимпийци се намира на бул. „Драган Цанков” 21А в София. Разположен е в непосредствена близост до Метростанция „Жолио Кюри” (виж картата по-долу).

map_nacionalen_center

 

Лауреати 2015

 1. Теодора Стоянова Бухлева – ПМГ, Гоце Делчев, 12 кл. – у-л Недялка Ангушева – 488 т.
 2. Станимира Радославова Иванова – I СОУ, Търговище, 12 кл. – у-л Светлана Чанкова – 483.5 т.
 3. Петя Делчева Делчева – ГХП, Пловдив, 12 кл. – у-л Диана Атанасова – 462.5 т.
 4. Камелия Антова Петкова – НГДЕК, София, 12 кл. – у-л Людмил Петков – 459.5 т.
 5. Марина Иванова Венкова – НПМГ, София, 12 кл. – у-л Красимира Иванова – 453 т.
 6. Мартин Тихомиров Аврамов – МГ, Варна, 12 кл. – у-л Палмира Дечева – 450.5 т.

Крайно класиране 2015

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 2015

1. Аника Мериова Шиникова – ПМГ, Благоевград, 10 кл. – у-л Павлин Савов – 507 т. – Златен медал.

2. Константин Красимиров Туманов – НПМГ, София, 12 кл. – у-л Красимира Иванова – 496 т. – Сребърен медал.

3. Деница Методиева Бучинска – ПМГ, Благоевград, 10 кл. – у-л Павлин Савов – 492 т., – Бронзов медал.

4. Теодора Стоянова Бухлева – ПМГ, Гоце Делчев, 12 кл. – у-л Недялка Ангушева – 488 т.

5. Станимира Радославова Иванова – I СОУ, Търговище, 12 кл. – у-л Светлана Чанкова – 483.5 т.

6. Виолин Радев Радев – НПМГ, София, 11 кл. – у-л Красимира Иванова – 473 т.

7. Константина Венциславова Чешмеджиева – ЕГ, Пловдив, 10 кл. – Анелия Митева – 472.5 т.

8. Петър Николаев Петров – ЕГ, В. Търново, 11 кл. – у-л Галина Марчева – 470.0 т.

9. Габриела Петрова Петкова – ПМГ, Казанлък, 11 кл. – у-л Светлена Бюйлекова – 467 т.

10. Петя Делчева Делчева – ГХП, Пловдив, 12 кл. – у-л Диана Атанасова – 462.5 т.

11. Александра Руменова Пенева – МГ, Варна, 10 кл. – у-л Палмира Дачева – 462 т.

12. Камелия Антова Петкова – НГДЕК, София, 12 кл. – у-л Людмил Петков – 459.5 т.

13. Розалина Андонова Иванова – ПМГ, Благоевград, 10 кл. – у-л Павлин Славов – 454.5 т.

14. Марина Иванова Венкова – НПМГ, София, 12 кл. – у-л Красимира Иванова – 453 т.

15. Северина Крумова Станкева – ЕГ, Благоевград, 11 кл. – у-л Миглена Иванова – 453 т.

16-17. Деян Кирилов Маджарски – ГПЧЕ, Перник, 12 кл. – у-л Мариета Атанасова – 450.5 т.

16-17. Мартин Тихомиров АВрамов – МГ, Варна, 12 кл. – у-л Палмира Дечева – 450.5 т.

18. Димитър Пламенов Тодоров – ГПЧЕ, Ст. Загора, 12 кл. – у-л Катерина Бояджиева – 446.5 т.

19. Цветан Иванов Моев – СМГ, 11 кл. – у-л Надежда Германова – 445 т.

20. Николай Петров Славков – ЕГ, Пловдив, 11 кл. – Венета Налбантова – 444.5 т.

21. Снежина Руменова Рачева – ГПЧЕ, Ст. Загора, 11 кл. – у-л Мариана Бухчева – 442 т.

22. Леда Петрова Драгиева – ГПЧЕ, Ст. Загора, 11 кл. – у-л Мариана Бухчева – 438 т.

23. Любомира Георгиева Иванова – НПМГ, София, 11 кл. – 431 т. – у-л Красимира Иванова – 434 т.

24. Мариета Йорданова Григорова – ЕГ, В. Търново, 11 кл. – у-л Галина Марчева – 431.5 т.

25. Мариана Александрова Младенова – НПМГ, София, 12 кл. – у-л Красимира Иванова – 428 т.

26-27. Ива Дилянова Борисова – ПМГ, Видин, 11 кл. – у-л Марчела Маркова – 427.5 т.

26-27. Таня Петрова Василева – НПМГ, София, 12 кл. – у-л Красимира Иванова – 427.5 т.

28. Тодор Павлов Алексов – ПМГ, Перник, 11 кл. – у-л С. Григорова – 426 т.

29. Стефани Стефанова Николова – ПМГ, В. Търново, 12 кл. – у-л Соня Димова – 422 т.

30-31. Борислава Илиева Чотрева – ПМГ, Видин, 9 кл. – у-л Марчела Маркова – 419.5. т.

30-31. Георги Красимиров Георгиев – СОУ “Св. Паисий Пилендарски”, Пловдив – 10 кл. – у-л Венета Карадимова – 419.5. т.

32. Марина Иванова Николова – 1 АЕГ, София, 11 кл. – у-л Мариана Данчева – 418.5 т.

33. Ивет Живкова Тагарева – МГ, Ямбол, 11 кл. – у-л Силвия Стефанова – 417 т.

34. Събина Събева Райкова – ГПЧЕ, Правец, 11 кл. – у-л Цветанка Георгиева – 416.5 т.

35. Калоян Яворов Миланов – НПМГ, София, 10 кл. – у-л Михаела Шанова – 411.5 т.

36. Кейт Елинова Върбанова – НПМГ, София, 10 кл. – у-л Михаела Шанова.

37. Зорница Атанасова Иванова – ГПЧЕ, 12 кл. – у-л Янка Богомилова – 409 т.

38. Илиян Петков Карабойчев – ПГХТТ, Пловдив, 11 кл. – у-л Нина Стоенчева – 408 т.

39. Михаела Добромирова Димитрова – НГДЕК, София, 11 кл. – у-л Орлин Йорданов – 406.5 т.

40. Доротея Бориславова Цветанова – ЕГ, В. Търново, 11 кл. – у-л Галина Марчева – 405.4 т.

41. Христо Михайлов Иванов – ПМГ, Видин, 10 кл. – у-л Марчела Маркова – 400 т.

42. Росен Георгиев Витанов – ЕГ, Пловдив, 12 кл. – у-л Николина Кирилова – 395 т.

43. Габриела Венцеславова Георгиева – НПМГ, София, 12 кл. – Красимира Иванова – 395 т.

44. Даниела Людмилова Благоева – ПМГ, Перник, 11 кл. – у-л С. Григорова – 388.5 т.

45. Петър Калинов Евтимов – 9 ФЕГ, София, 11 кл. – у-л Александър Стамболийски – 384.5 т.

46. Мария-Елена Петрова Желева – ГПЧЕ, Ямбол, 10 кл. – у-л Кирил Драгов – 382.5 т.

47. Величка Тодорова Кискинова – ЕГ, Пловдив, 11 кл. – у-л Венета Налбантова – 377 т.

48. Катрин Андреева Кирилова – ПМГ, Видин, 11 кл. – у-л Марчела Маркова – 373.5 т.

49. Станислава Димитрова Ризова – ЕГ, Кюстендил, 11 кл. – у-л Петя Миленкова – 355 т.

 

Тест 2015

1. Коя от следните харастеристики, според Аристотел, НЕ описва философията като наука?

А) Наука за първите причини или принципи;

Б) Наука за неизменната божествена субстанция;

В) Наука за биващото;

Г) Наука, която има определена предметна област.

Теми 2005

От гледна точка на политиката истината има деспотичен характер.

Хана Арент

В еднократността, в неповторимчостта на предмета се коренят всички наши чувства за ценност.

Вилхелм Винделбанд

Да бъдеш привлечен от нещо, което се изплъзва, представлява основно движение на философския интерес.

Ханс-Георг Гадамер

Казус: Случаят “Шарли Ебдо” – проблемът за границите.

 

За националния етап

Състезанието от националният кръг ще се проведе на 18 април 2015 г. от 14 ч. в гр. Пловдив. Преместването на състезанието след обяд се налага поради съвпадение с Олимпиадата по история.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.